Autocars Pons

Avís dades personals

L’informem que les dades personals que poden constar en aquest document es troben incorporades en un fitxer propietat d’Autocares Pons S.L., amb la finalitat de desenvolupar la gestió comptable, fiscal i administrativa dels mateixos, així com per informar dels nostres serveis o de qualsevol altre fet rellevant que pugui ser del seu interès.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació o oposició, ho podrà fer dirigint-se per escrit a Autocares Pons S.L., Polígon Industrial El Segre, C/La Fornal, 16-19, 25191 Lleida, o bé a l’adreça de correu electrònic pons@autocarespons.com.