Autocars Pons

Avís legal

1. Introducció

Les presents condicions generals regulen l’ús del portal www.autocarespons.com que AUTOCARES PONS, S.L. amb domicili a Polígon Industrial El Segre, C/La Fornal, 16-19, 25191 Lleida, telèfon 973-202186, fax 973-202154 i correu electrònic pons@autocarespons.com, posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis relacionats amb el nostre portal, informació que en cap cas constitueix assessorament jurídic.

L’accés i/o utilització del Portal li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal.

L’accés i/o ús de certs serveis pot estar sotmès a certes condicions que poden substituir aquestes normes d’ús.

Per a qualsevol suggeriment ens pot enviar un correu electrònic a pons@autocarespons.com.

2. Titular de la web

De conformitat amb l’article 9 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) el domini www.autocarespons.com ha estat notificat al Registre Mercantil de Lleida, Volum 265, Foli 71, Full L-4965, Inscripció 5a, B-25009317.

En compliment de l’article 10 de la LSSICE, s’informa de les següents dades:

3. Els usuaris

Encara que l’accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni al previ compliment d’un formulari de registre i l’ús per l’usuari d’una clau d’accés, composta d’un codi d’usuari i una contrasenya, que rebrà després d’haver completat el procés de registre.

És per això que en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a pons@autocarespons.com.

AUTOCARES PONS, S.L. lliurarà un codi d’usuari i una contrasenya que pertany exclusivament a la persona a la qual es concedeix. L’usuari haurà de mantenir tant el codi d’usuari com la contrasenya de forma totalment confidencial i secreta i a més s’obliga a fer-ne un ús diligent, comunicant a pons@autocarespons.com a la major brevetat la pèrdua, robatori, furt, accés no consentit, etc.

Els usuaris són els únics responsables dels seus codis d’usuari i contrasenya i per tant AUTOCARES PONS, S.L. no es fa responsable del seu ús indegut ni de les conseqüències derivades.

4. Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que AUTOCARES PONS, S.L. és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, això és i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i altres signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareix en la pagina web.

La remissió per part dels usuaris d’informació, fotografies, textos, comentaris, correus electrònics etc a www.autocarespons.com implicarà el consentiment exprés per a cedir el dret d’imatge a AUTOCARES PONS, S.L. i implicarà també per aquest simple fet l’atorgament a AUTOCARES PONS, S.L. d’una llicencia gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per a tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar la informació o contingut per qualsevol finalitat que inclou, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació publica, la distribució, la posada a disposició, la transformació, la traducció, la divulgació, el refusar o eliminar la informació, la edició, la incorporació a bases de dades, la explotació comercial, en qualsevol format, mitjà tecnologia actualment coneguda o que es pugui conèixer en el futur, en tot o en part, d’aquestes informacions o continguts, llicencia que permetrà a AUTOCARES PONS, S.L. la autorització per a incorporar i comercialitzar aquests continguts en suports com paper, CD-ROM, DVD, i altres suports anàlegs, ja siguin analògics o digitals. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir, llicenciar o subllicenciar aquests drets a tercers.

L’usuari es fa responsable que les informacions i/o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulneren qualsevol norma i que no es tracta d’informació confidencial o sotmesa a secret. A mes a mes l’usuari assumeix la obligació de mantenir a AUTOCARES PONS, S.L. i /o a tots els seus representants, socis, administradors, treballadors i persones vinculades, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin com a causa la transgressió de drets de tercers o de la legislació vigent.

5. La Llei de Serveis de la Societat de la Informació

AUTOCARES PONS, S.L. posa a disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius però sense que AUTOCARES PONS, S.L. conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

És per això que AUTOCARES PONS, S.L. no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s’estableix un enllaç des de www.autocarespons.com.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap a la pàgina web de AUTOCARES PONS, S.L. haurà de complir les condicions següents:

 1. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes, o denigratòries, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre AUTOCARES PONS, S.L. els seus directius, socis, els seus empleats, etc.
 2. No s’autoritzen enllaços des de pagines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions degradants, etc.
 3. L’establiment del link no suposa que entre AUTOCARES PONS, S.L. i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
 4. AUTOCARES PONS, S.L. no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza el link.
 5. RESPONSABILITAT:
  L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva responsabilitat única i exclusiva i que AUTOCARES PONS, S.L. no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen.
  AUTOCARES PONS, S.L. amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s’incorporen.
 6. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ i CANCEL·LACIÓ:
  AUTOCARES PONS, S.L. realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any.
  No obstant això, AUTOCARES PONS, S.L. es reserva el dret que li reconeix l’usuari a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l’accés, els serveis i/o els continguts sense preavís previ i en qualsevol moment.

6. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

No obstant això, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre’s a un altre, AUTOCARES PONS, S.L. i l’usuari, en aquest acte amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten per a la resolució de qualsevol controvèrsia, en referència a la validesa, interpretació, execució, compliment, resolució, etc als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Actualitzat a 1 de Juliol del 2018