Autocars Pons

6 Consells per eliminar el gel del parabrisa

Mai s’ha de tirar aigua calenta, ja que el canvi brusc de temperatura pot trencar el parabrisa.

Abans que arribi el fred………………
Emplenar el dipòsit del limpia parabrisa amb un producte específic que contingui anticongelant (tots o quasi tots els del marcat), a l’hivern l’aigua o l’aigua amb sabó es pot congelar, el que podria congelar la bomba elèctrica del sistema.

Evitar que es formi gel al parabrisa…………..
Existeixen molts trucs casolans més o menys eficaços, com refregar una patata pelada, posar una mescla d’aigua i vinagre, etc. El més pràctic, senzill i net és cobrir la lluna amb un cartó o una manta (que serà necessari subjectar amb els braços del limpia parabrisa i amb les portes davanteres). D’aquesta manera evitarem la formació de gel i també que les escombretes del limpia parabrisa es quedin empegades al vidre.

Eliminar el gel de manera eficaç……………
Per retirar el gel de manera efectiva es recomana realitzar les següents accions: