Autocars Pons

Pressupost

Completant aquest formulari Autocars Pons li respondrà en menys de 24 hores.

Dades de contacte
Dades del servei
L’informem que les dades personals que poden constar en aquest document es troben incorporades en un fitxer propietat d’Autocares Pons S.L., amb la finalitat de desenvolupar la gestió comptable, fiscal i administrativa dels mateixos, així com per informar dels nostres serveis o de qualsevol altre fet rellevant que pugui ser del seu interès.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació o oposició, ho podrà fer dirigint-se per escrit a Autocares Pons S.L., Polígon Industrial El Segre, C/La Fornal, 16-19, 25191 Lleida, o bé a l’adreça de correu electrònic pons@autocarespons.com.